ห้าวิทยาเขตผนึกกำลัง ผ่านการสนับสนุนขององค์กรเครือข่าย ห้าวิทยาเขตผนึกกำลัง ผ่านการสนับสนุนขององค์กรเครือข่าย
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประ... ห้าวิทยาเขตผนึกกำลัง ผ่านการสนับสนุนขององค์กรเครือข่าย

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะทำงานในโครงการเสริมพลังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพื่อสังคมควบคุมปัจจัยเสี่ยง(ด้านพัฒนาต้นแบบพื้นที่เรียนรู้การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในกลุ่มพระสงฆ์) ภายใต้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นและภาคี จัดเวทีแลกเปลี่ยน ติดตามหนุนเสริมผลการดำเนินงานโครงการลดการสูบบุหรี่ของพระนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้ง ๕ วิทยาเขต

……..ทางองค์กรบริหารนิสิต (ส่วนกลาง) ได้เชิญ ประธานสภานิสิต และว่าที่ นายกองค์กรบริหารนิสิต ร่วมเรียนรู้งาน และเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของการสร้างเครือข่าย พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

10269469_1582854391927167_8192617842328995889_n 10955651_1582852761927330_2719127696565352504_n 10959547_1582853331927273_8099081532790274890_n 10978618_1582854465260493_4387930089352735018_n
แหล่งข่าว http://www.stopdrink.com/news-view-8047.htm