World No Tobacco Day “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” World No Tobacco Day “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”
องค์กรนิสิต มจร ส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม World ... World No Tobacco Day “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”

องค์กรนิสิต มจร ส่วนกลาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม World No Tobacco Day “หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย” ที่ได้จัดขึ้นโดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยทั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านบุหรี่ ในโครงการนิสิตพุทธอาสาเพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในพระสงฆ์ อีกด้วย

IMG_20150528_121902 IMG_20150528_122053 IMG_20150528_122126 IMG_20150528_135209 IMG_20150528_142228 IMG_20150528_143603 IMG_20150528_152116 IMG_20150528_153416