รับสมัครนิสิต เข้าร่วมเป็นเป็น Staff ในงานปฐมนิเทศรวม รับสมัครนิสิต เข้าร่วมเป็นเป็น Staff ในงานปฐมนิเทศรวม
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับอาสาสมัคร สร้างวัฒนธรรมแห่งกา... รับสมัครนิสิต เข้าร่วมเป็นเป็น Staff ในงานปฐมนิเทศรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับอาสาสมัคร สร้างวัฒนธรรมแห่งการอยู่ร่วมกัน ….

รับสมัคร นิสิต เป็น Staff งานปฐมนิเทศรวม ทุกคณะ รับจำนวนจำกัด อบรมก่อนลงงาน ติดต่อได้ที่ สำนักงานองค์กรนิสิต อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น 3 ห้อง B 300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ อินบ็อกมาที่ เพจองค์กรนิสิต หรือ สภานิสิต หรือ โทร.สายตรงท่าน ประธานสภานิสิต 095 950 5106 พระเกรียงไกร อธิปญฺโญ

10550862_1624321864447086_8986456672061496175_n